date format: YYYY-MM-DD | "<" - event occurred before date | ">" means event occurred after date
format date: AAAA-MM-DD | "<" - événement avant la date | ">" - événement après la date

Tautkus
Taylor
Joseph F. n. ± 1888-__-__
Leigh d. ± 1944-__-__
Lillian Marguerite n. ± 1928-__-__, d. 1976-__-__
Walter John n. ± 1922-__-__, d. < 2004-02-18
Teahan
Tebaldi
Teed
Bill n. ± 1915-__-__, d. 2001-04-20
William Arthur n. ± 1915-__-__, d. 2001-04-20
Telfer
Tellier
Temple
Tennant
Terrezzino
Terrien
Terrio
Frances n. 1903-06-16, d. 2012-02-05
Terriot
Marguerite n. 1711-__-__
Marie n. 1713-__-__
Terris
Terro
Terry
Tessier
Lucie n. ± 1862-__-__
Testa
Testard
Tester
Teto
Tetrault
Tetroe
Tétrault
Tétreault
Albert n. 1887-08-18, d. 1963-__-__
Albert n. 1913-08-22, d. 1988-__-__
Armand n. 1926-04-11, d. 1930-__-__
Conrad n. 1923-04-14, d. 1968-__-__
Marie Estelle n. 1912-03-10, d. 1912-__-__
Thaw
Thayer
Thebeau
Theis
Theissen
Themelis
Theresa
Therian
Katherine n. ± 1878-__-__
Theriau
Theriault
Frank d. < 2012-10-29
Marie L. n. ± 1890-__-__
Theroff
Therrien
Ernest n. 1898-11-09, d. 1975-03-02
Thébault
Thébeau
Daniel d. < 2009-12-25
Désiré n. 1920-01-04, d. 1996-04-29
Eloi n. 1922-03-31, d. 1985-04-30
Emile d. < 2009-12-25
Francine d. < 1996-06-27
Henriette n. 1882-02-__, d. 1973-01-21
Marguerite n. 1875-__-__
Marie n. 1910-05-10, d. 2000-01-11
Marie Henriette n. 1882-02-__, d. 1973-01-21
Paul J. n. 1953-09-14, d. 2009-12-25
Thériault-Léger
Thériault
Abraham n. 1886-08-22
Adélard n. 1893-07-26
Adéodat n. 1915-10-07, d. 1990-05-10
Adolphe n. ± 1886-__-__
Agathe d. 1888-01-03
Agnès n. ± 1872-__-__, d. 1956-03-06
Aimé n. 1895-__-__, d. 1956-__-__
Aimé Dit Amos n. 1843-05-31, d. 1936-03-01
Ainne Elise n. 1886-05-06
Albénie d. < 2014-03-08
Alcide d. < 2014-03-08
Alexandre d. < 2003-04-22
Alexandre n. 1886-07-10, d. 1962-__-__
Alexandre P. n. ± 1832-__-__, d. 1915-09-06
Alexandrine n. 1897-__-__, d. 1957-__-__
Alexandrine n. ± 1902-__-__, d. 1982-06-18
Alexis n. ± 1726-__-__
Alexis n. 1862-07-07
Alfred n. 1869-03-05, d. 1897-04-05
Alphonse n. ± 1909-__-__, d. 1970-02-04
Alphonse n. ± 1914-__-__, d. 2008-08-09
Alyre d. < 1991-05-20
Amanda n. ± 1909-__-__, d. 1996-08-25
Amédée d. 1931-05-17
André n. 1823-11-22, d. 1896-10-04
André n. 1917-09-08, d. 1918-01-07
Angèle n. 1821-06-24
Angèle n. 1860-10-18, d. 1901-11-03
Anne n. 1705-__-__, d. 1759-__-__
Anselme n. 1888-04-21
Anthime n. 1850-__-__, d. 1895-__-__
Antoine n. 1804-__-__, d. 1808-__-__
Antoine n. 1809-__-__, d. 1888-__-__
Arthur n. ± 1878-__-__
Arthur X. d. < 2006-03-06
Augustin n. 1839-__-__
Augustin n. 1906-__-__, d. 1986-07-22
Aurèle d. < 2017-12-26
Berthe n. ± 1900-__-__, d. 1970-10-04
Blanche n. ± 1824-__-__
Camille n. 1918-10-13, d. < 2017-12-26
Charles n. ± 1830-__-__
Charles n. ± 1927-__-__, d. < 2002-07-06
Charles-Hilaire n. 1937-08-23, d. 1937-09-10
Charlotte n. 1841-__-__
Charlotte n. 1854-__-__, d. 1955-__-__
Claire Félicité n. 1827-02-04
Clément n. ± 1788-__-__
Clément n. ± 1922-__-__, d. 1991-08-07
Clothilde n. 1832-__-__, d. 1866-__-__
Cocotte n. ± 1944-__-__, d. 2011-12-22
Colette n. 1808-__-__, d. 1855-__-__
Corinne n. 1932-__-__, d. 2015-04-17
David n. 1890-__-__, d. 1971-03-17
Diana n. 1909-12-09, d. 2006-01-09
Diane n. 1909-12-09, d. 2006-01-09
Dominique d. < 2015-04-17
Dominique n. 1787-__-__
Domithile n. 1848-01-02, d. 1920-10-29
Donat n. 1937-08-25, d. 2011-11-13
Dorothée n. 1854-__-__, d. 1955-__-__
Edgar n. ± 1913-__-__, d. 2003-07-06
Edmond d. < 2004-11-10
Edmond d. < 1997-02-16
Edmond d. < 1996-08-25
Elisée d. < 1993-03-16
Elizabeth d. 1983-__-__
Elizabeth n. ± 1866-__-__
Elizabeth n. ± 1898-__-__, d. 1974-09-29
Elizabeth n. 1906-__-__, d. 1929-__-__
Ella d. 1954-__-__
Ella Hélène d. 1954-__-__
Elodie n. ± 1922-__-__, d. 1997-10-29
Elsie n. 1902-__-__, d. 1999-__-__
Elzire n. 1902-__-__, d. 1999-__-__
Emile n. ± 1914-__-__, d. 1984-06-29
Emma n. 1888-__-__, d. 1953-__-__
Ernest d. < 1996-08-25